x

Замовити зворотній дзвінок

Ваше ім'я

Ваш телефон

x

Нові методи ультразвукової еластографії м'яких тканин.

Баранник Є.О., Скресанова І.В.

Необхідність створення нових методів діагностики пов’язана із тим, що традиційні ультразвукові (УЗ) методи обстеження внутрішніх органів людини засновані на побудові зображень у відповідності до просторового розподілу в м’яких тканинах неоднорідностей густини та об’ємної стисливості. Різниця в цих параметрах для всіх м’яких тканин, включно із патологічно зміненими, не перевищує декількох відсотків. Ця обставина об’єктивно обмежує чутливість звичайної УЗ діагностики при виявленні низки патологічних змін (пухлини, набряки, дифузійні процеси і так далі). На цей час розроблено декілька нових медичних еластографічних методів для отримання інформації щодо пружних властивостей м’яких тканин. Спільним для усіх цих методів є вимірювання деформації тканин внаслідок створеного тим чи іншим фізичним засобом навантаження с подальшою реконструкцією пружних параметрів. У найбільш простому з них використовується статичне зовнішнє навантаження, а величина деформації визначається за допомогою УЗ зондування. Зовнішня дія може бути як статичною – це еластографія, так і динамічною. Зокрема, при соно- та віброеластографії у досліджуваних м’яких тканинах збурюються низькочастотні вібраційні коливання, за характеристиками яких визначаються пружні властивості – модуль зсуву m та Юнга E . Недоліком цих методів є невизначеність локальних напружень і деформацій, що виникають в тканинах при дії навантаження з поверхні. Тому було розроблено декілька методів, що дозволяють створювати у тканинах локальні напруження та деформації за допомогою сили радіаційного тиску сфокусованого ультразвуку. Дія радіаційного тиску у цьому випадку обмежена фокальною областю, що дозволяє казати про своєрідну віртуальну акустичну пальпацію.

«Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології»: збірник наукових праць 2-го міжнародного семінару, 27-28 вересня 2012 р. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2012. – С. 62-66.

Читати далi