x

Замовити зворотній дзвінок

Ваше ім'я

Ваш телефон

x

Оцінка діагностичної ефективності еластографії хвилі зсуву у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольним стеатогепатозом.

Боднар П.М., Динник О.Б., Михальчишин Г.П., Кобиляк Н.М.

У 1980 р. J. Ludwig уперше описав картину ураження печінки, подібну до змін при алкогольному гепатиті, в осіб, які не вживали гепатотоксичних доз алкоголю. На наявність «діабетичної гепатопатії» у хворих на цукровий діабет (ЦД) ми звернули увагу ще в 1987 р. Поняття неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) об’єднує спектр клініко- морфологічних змін, представлених стеатозом, неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ), фіброзом (ФП) і цирозом (ЦП), що розвиваються в пацієнтів, які не вживають алкоголь у гепатотоксичних дозах (не більше 40 г етанолу на добу для чоловіків і не більше 20 г – для жінок). У більшості випадків НАЖХП має первинне походження і строго пов’язана з наявністю інсулінорезистентності (ІР) та патологічних станів, пов’язаних із нею: метаболічним синдромом (МС), ожирінням, ЦД 2 та дисліпідемією. Серед вторинних причин, які призводять до НАЖХП, виділяють розлади харчування (швидка втрата ваги, синдром мальнутриції), метаболічні (абеталіпопротеїнемія, ліподистрофія) та медикаментозні (глюкокортикоїди, метотрексат, тамоксифен) чинники, екзогенні гепатотоксини (органічні розчинники, мікотоксини, фосфор), хірургічне втручання (гастропластика), а також дисбактеріоз, дивертикул тонкої кишки, запальні захворювання кишечнику. На сьогоднішній день не існує точних неінвазивних методів діагностики НАЖХП, тому пошук нових методів триває. Сьогодні найперспективнішими для клінічного застосування є методи визначення жорсткості або, навпаки, еластичності тканини печінки, тобто еластографія. Умовно даний метод за фізичним принципом можна поділити на соноеластографію та магнітно-резонансну еластографію. Спільним в усіх цих методиках є вимірювання руху тканин під дією навантаження з подальшою реконструкцією просторового розподілу модуля жорсткості зсуву. Компресія тканин споріднює ці методи еластографії з пальпацією, під час якої також використовується зовнішнє механічне навантаження. В одному з перших запропонованих еластографічних методів механічне навантаження є зовнішним, як і при пальпації, і створюється за допомогою м’якого натиснення на тканини стандартним УЗ датчиком. Тиск деформації по суті є статичним і тому даний метод називається статичною або компресійною УЗ–еластографією. Компресійна еластографія (КЕ) вперше описана Ophir та ін. на початку 90-х років XX століття.

Ендокринологія. – 2012. – Т. 17. – №3. – С. 38-48.

Читати далi