x

Замовити зворотній дзвінок

Ваше ім'я

Ваш телефон

x

Ультразвукова еластографія: теорія і практика створення навчального тренажера.

Динник О.Б., Жайворонок М.М., Кобиляк Н.М., Харченко М.С.

Ультразвукова (УЗ) еластографія (або соноеластографія) на сьогоднішній день являє собою сімейство технологічно неоднорідних методів візуалізації механічних пружних властивостей біологічних об’єктів і має значні розбіжності за фізичними принципами формування зображення. Загалом на еластозображення в області інтересу (ОІ) виносять пікселі зі значенням кольорів, кодованих за визначеною шкалою пружності (діапазон «жорстке–м’яке») у відносних одиницях для компресійної (КЕ) чи в абсолютних одиницях модуля Юнга в кілопаскалях (кПа) для зсувно- хвильової еластографії (ЗХЕ). У випадку еластометрії апарат визначає жорсткість за швидкістю розповсюдження зсувних хвиль (ЗХ) у тілі в метрах на секунду або обчислює на цій основі абсолютні значення модуля Юнга в кПа. Еластографія є інструментальним етапом історичного розвитку клінічних методів дослідження механічних властивостей тканин та органів (перкусія, пальпація рукою чи УЗ-датчиком). На даному етапі еластографію можна класифікувати таким чином. Важливо надати насамперед дефініції категоріям з розділу класичної фізики – «теорія пружності», що стосуються методу еластографії, і бажано вживати їх у клінічній УЗ-діагностиці. Основним фізичним параметром тканин, що визначає цей метод, є пружність (близькі, по суті, терміни «еластичність» та менш широкі й універсальні поняття «жорсткості», «стисливості» та «м'якості»). Англомовним аналогом пружності є термін «elasticity», для визначення величини якої використовують терміни «soft», «mild», «compressible» та відповідні антоніми: «hard», «stiffness», «rigid». Еластичність походить від лат. elasticus – «пружний», чи др. — грецького ɛλαύνω – «гоню» або українською «пружність». Пружність - це здатність тканин до деформації під дією зовнішнього навантаження (або напружень) та повернення до вихідної форми й об’єму після усунення дії навантаження. Жорсткість і м'якість визначають більшу або меншу стійкість тканин до деформації під дією зовнішньої сили. Під час деформації всередині тіла виникають пружні сили, що повертають тіло до висхідних розмірів та форми. Сила пружності має електромагнітну природу і є проявом міжмолекулярної та міжатомарної взаємодії. Деформація – відносна величина взаємного переміщення точок об’єкта в результаті його деформування. У теорії опору матеріалів вводять деякі гіпотези щодо їх структури і властивостей, а також характеру деформацій. Зокрема, це гіпотези про суцільність матеріалу, однорідність та ізотропність, а також про ідеальну пружність матеріалу, малість деформацій відносно розміру зразка та про лінійну залежність між деформацією і навантаженням для малих деформацій. Звісно, що в практиці акустичного дослідження деформацій реальних живих біологічних об’єктів ці умови не витримуються. Загалом це також може бути джерелом хибних даних під час виконання еластографії.

ДЗ «Медичний центр телемедицини МОЗ України», м. Київ.
Медичне науково-практичне об'єднання «МедБуд», м. Київ.
ДУ «Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця», м. Київ.
Department of Obstetrics and Gynecology, Health Center Ozalj, Zagreb, Croatia.
Променева діагностика, променева терапія. – 2014. – №3. – С. 42-53.

Читати далi