x

Замовити зворотній дзвінок

Ваше ім'я

Ваш телефон

x

Вікові особливості центральної та внутрисерцевої кардіогемодинаміки у хворих із абдомінальним ожирінням.

Милославська Ю.О., кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

Артеріальна гіпертензія (АГ) є найбільш поширеним хронічним захворюванням та визнається провідною проблемою кардіологічного профілю і основним чинником ризику небезпечних для життя станів, таких як інсульт мозку, інфаркт міокарда, та смерті населення України. Відомо, що ризик АГ зростає у хворих із абдомінальним ожирінням та супроводжується погіршенням стану кардіогемодинаміки, особливо у хворих старших вікових груп. Метою даного дослідження є виявлення закономірностей еволюції показників системної та внутрісерцевої гемодинаміки у хворих на м’яку та помірну АГ із абдомінальним ожирінням у віковому аспекті. Матеріал та методи дослідження. В дослідження було залучено 90 пацієнтів із документованою м’якою та помірною АГ у віці 45-80 років, які дали інформовану згоду на участь у клінічному дослідженні. Умовами включення хворих в дослідження постали 222 такі критерії як документована м’яка та помірна АГ, вік понад 45 років; синусів ритм, величина ФВ ЛШ більше 45% за даними ехокардіографії, письмова інформована згода на участь у дослідженні. Діагноз АГ встановлювали за рекомендаціями Європейського товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (2007) при середньому значенні трьох вимірів артеріального тиску 140/90 мм рт. ст. і більше при відсутності у пацієнтів даних за симптоматичний характер підвищення артеріального тиску. У якості критеріїв виключення з групи спостереження були маніфест на серцева недостатність; тяжка артеріальна гіпертензія (АТ≥ 180/110 мм рт. ст.), цукровий діабет 1 або 2 типів, фібриляція / трипотиння передсердь, синдром слабості синусового вузла, атріо-вентрікулярна блокада II-III ступеня; клапані вади серця; кардіоміопатія, перікардит; ревматичної хвороби серця; нестабільна стенокардія та/або перенесений менше ніж за 6 місяців до рандомізації гострий інфаркт міокарда або мозковий інсульт; вторинна АГ; наявність важкої печінкової та ниркової недостатності; наявність важкої патології легень в поєднанні з легеневою недостатністю (в тому числі, з хронічним легеневим серцем); захворювання, які відомо впливають на прогноз життя; документовані тяжкі оклюзіні ураження магістральних судин, які потребують хірургичних втручань.

За матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання клінічної медицини», 29 вересня 2011 р.
«ЗМАПО МОЗ України». – Вип. 78. – Том 2. – Книга 1. – Запоріжжя, 2011. – С. 221-226.

Читати далi